Quý Vị Vẫn Còn Nợ Tiền từ Hóa Đơn Năng Lượng Của Mình? Quý Vị Sẽ Nhận Được Khoản Trợ Cấp!

Dự Án Lưu Trữ Pin Kết Hợp Năng Lượng Mặt Trời Đổi Mới của Chúng Tôi Hiện Đang Hoạt Động!

Chúng tôi là Nhà Cung Cấp Điện Sạch Tại Địa Phương của Quý Vị – Nhưng Điều Đó Có Nghĩa Là Gì?

San José Clean Energy (SJCE) là nhà cung cấp điện phi lợi nhuận tại địa phương của quý vị do Thành Phố San José điều hành. Chúng tôi cung cấp và xây dựng nguồn điện sạch cho quý vị – còn được gọi là sản xuất điện – trong khi PG&E tiếp tục phân phối điện cho quý vị qua các cột và dây điện (phân phối điện) và lập hóa đơn cho quý vị.

Năng lượng sạch mà quý vị nhận được từ SJCE không phải trả thêm phí. Tất cả các khách hàng sử dụng điện, cho dù họ có đăng ký SJCE hay không, đều phải trả tiền cho cả việc sản xuất và phân phối điện. Trước khi SJCE ra mắt vào năm 2019, PG&E là nhà cung cấp điện duy nhất ở San José, do đó, việc sản xuất và phân phối điện được gộp chung vào một mục hàng “phí điện” trên hóa đơn PG&E của quý vị. Bây giờ, chúng xuất hiện dưới dạng hai mục hàng riêng biệt. Trong chi tiết về phí phân phối điện của PG&E (thường nằm ở trang 3 của hóa đơn), quý vị sẽ thấy một khoản tín dụng phát sinh. Đây là những gì PG&E sẽ tính phí cho quý vị để phát điện. Các khoản phí phát sinh của quý vị được nêu chi tiết trong phần SJCE của hóa đơn (thường nằm ở trang 4). Đây là bằng chứng cho thấy không có khoản phí trùng lặp hoặc phụ phí nào đối với năng lượng sạch.

Trang 3 của Hóa Đơn PG&E của Quý Vị:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giờ đây, với SJCE, quý vị có quyền lựa chọn về lượng năng lượng sạch quý vị nhận được và số tiền quý vị phải thanh toán. Chúng tối cung cấp các lựa chọn năng lượng sạch cho mọi người. Cho dù quý vị có xu hướng quan tâm đến chi phí hay quan tâm đến khí hậu hơn, chúng tôi có một lựa chọn dành cho quý vị. Và vì các dịch vụ của chúng tôi cung cấp nhiều năng lượng tái tạo hơn PG&E, nên quý vị đang giúp cải thiện chất lượng không khí và chống lại tình trạng khẩn cấp về khí hậu nhanh hơn chỉ bằng việc là khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ quý vị – chúng tôi có thể hướng dẫn quý vị đến các nguồn lực hỗ trợ để quản lý và giảm hóa đơn của quý vị. Kiểm soát tại địa phương có nghĩa là doanh thu của chúng tôi được tái đầu tư vào cộng đồng thông qua mức giá cạnh tranh và các chương trình có giá trị nhằm tạo cho các khu vực lân cận và bầu không khí trong lành hơn. Quý vị là cốt lõi của những công tác của chúng tôi, và chúng tôi cố gắng phục vụ quý vị với sự minh bạch và khả năng tiếp cận.

Quý vị muốn tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của SJCE? Vui lòng truy cập trang Giới Thiệu về SJCE hoặc trang Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs) để biết thêm thông tin.