Năng lượng Sạch hơn cho Gia đình và Doanh nghiệp

Hầu hết các cư dân và doanh nghiệp tại San José đều đăng ký GreenSource, dịch vụ tiêu chuẩn của SJCE. Với nhiều năng lượng tái tạo hơn mức trung bình của tiểu bang, GreenSource phản ánh văn hóa đổi mới và tư duy hướng về phía trước của Thung Lũng Silicon. Các khách hàng của chúng tôi có thể liên tục tận dụng năng lượng sạch hơn với mức giá cạnh tranh.