Dự Án Lưu Trữ Pin Kết Hợp Năng Lượng Mặt Trời Đổi Mới của Chúng Tôi Hiện Đang Hoạt Động!

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng khoản đầu tư đầu tiên của chúng tôi vào năng lượng tái tạo mới, một dự án lưu trữ pin kết hợp năng lượng mặt trời đổi mới ở Quận Kern, hiện đang sản xuất điện. Dự án này được xây dựng bởi nhà phát triển Terra-Gen tại Căn Cứ Không Quân Edwards với sự tham gia của công đoàn. Dự án đảm bảo cung cấp 62 MW năng lượng tái tạo mỗi ngày từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối. Điều đó có nghĩa là năng lượng sạch được cung cấp 16 giờ mỗi ngày, bảy ngày một tuần. Bằng cách cung cấp năng lượng tái tạo vào các giờ buổi tối khi nhu cầu cao và lưới điện California cần nhất, dự án sẽ giúp:

  • Khiến lưới điện California đáng tin cậy hơn,
  • Giảm nhu cầu về các nhà máy nhiệt điện chạy đỉnh dùng khí tự nhiên,
  • Giảm ô nhiễm không khí, và
  • Chống lại biến đổi khí hậu.

Các Thông Tin Chi Tiết Dự Án

  • Dự án này đang sản xuất đủ điện tái tạo để cung cấp điện cho gần 65.000 ngôi nhà ở San José hàng năm.

  • Nguồn điện không phát thải này sẽ có tác động đến khí hậu tương tự như việc  giảm 670.000 xe ô tô lưu thông trên đường.

  • Để đáp ứng nghĩa vụ cung cấp cố định, Terra-Gen đã xây dựng một mạng pin mặt trời ngoại cỡ cùng với bộ lưu trữ pin.

  • Những dự án như thế này giúp giảm sự phụ thuộc vào các nhà máy khí tự nhiên bằng cách cung cấp năng lượng tái tạog nhiều giờ hơn trong ngày. Điều này sẽ cải thiện chất lượng không khí và hỗ trợ sức khỏe hô hấp tốt hơn.

  • Vào năm 2022, dịch vụ tiêu chuẩn của chúng tôi chứa 60% năng lượng tái tạo, gần gấp đôi mức trung bình của tiểu bang. Giảm phát thải từ điện là một thành phần quan trọng của Khí Hậu Thông Minh San José, kế hoạch hành động về khí hậu của thành phố.

Thị Trưởng San José và Giám Đốc SJCE Lori Mitchell đã công bố trực tiếp dự án này vào ngày 2 tháng 2, 2022. Xem buổi phát trực tiếp. Không cần có tài khoản Facebook để xem.

Quý vị muốn tìm hiểu thêm về các khoản đầu tư khác của SJCE vào năng lượng tái tạo? Hãy đọc thông cáo báo chí của chúng tôi và truy cập trang Nguồn Năng Lượng và Độ Tin Cậy của chúng tôi.